Hukum Menarik Wakaf

Soal:

Bolehkah apabila seseorang menjadikan rumahnya atau tanahnya sebagai masjid (wakaf) di mana orang-orang shalat jama’ah di dalamnya akan tetapi tidak untuk shalat Jum’at, kemudian orang tersebut menarik kembali tanah wakaf tersebut saat ia membutuhkannya dan mengubahnya menjadi pertokoan, rumah atau yang lain selain masjid?

Jawab:

Apabila seseorang telah menjadikan rumahnya/tanahnya sebagai masjid (wakaf) di mana orang-orang shalat jama’ah di dalamnya, akan tetapi tidak untuk shalat Jum’at. Kemudian orang tersebut menarik kembali tanah wakaf tersebut, maka hal tersebut tidak di perbolehkan dengan alasan apapun, baik itu untuk tempat tinggal atau pertokoan, dan tidak pula menjualnya, menyewakannya atau semisal yang demikian itu dari berbagai macam jenis transaksi. Karena ia telah mengosongkannya dan menjadikannya sebagai masjid (sebagai wakaf) yang menjadikannya keluar/lepas dari hak miliknya, sehingga tidak boleh dijual, dihibahkan dan tidak pula diwariskan.

Wabillahit taufiq, semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad صلى الله عليه وسلم, keluarga dan para sahabatnya. (Fatawa Lajnah Daimah untuk Riset lmu dan Fatwa 16/88-89)[]

Download:
Hukum Menarik Wakaf: PDF atau DOC


Sumber: www.islamhouse.com

Keutamaan Bersedekah di Bulan Ramadhan

Soal:

Apakah keutamaan bersedekah pada bulan Ramadhan?


J
awab:

Syaikh Shalih al-Fauzan menjawab:

Bersedekah pada bulan Ramadhan lebih utama (afdlal) daripada bersedekah pada bulan-bulan lainnya. Pada bulan itu beliau صلي الله عليه وسلم sangat dermawan, sangat mudah mengeluarkan sedekah ibarat angin yang bertiup kencang. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: Rasulullah صلي الله عليه وسلم adalah manusia yang paling dermawan dan lebih dermawan pada bulan Ramadhan ketika Jibril menemuinya untuk mengajari al-Quran pada setiap malam pada bulan itu. Kedermawanan Rasulullah صلي الله عليه وسلم pada saat itu lebih baik daripada angin sepoi-sepoi (angin yang bertiup terus-menerus dan bermanfaat). Dalil ini menunjukkan keutamaan sedekah bulan Ramadhan di mana pada bulan ini banyak orang yang miskin berpuasa. Bila seorang berbuat baik kepada mereka berarti ia membantu ketaatan kepada Allah terhadap mereka. Amal itu dilipatkan pahalanya karena kemuliaan waktu dan tempatnya sebagaimana amal-amal dilipatkan pahalanya pada dua masjid Makkah dan Madinah (masjid Nabawi) yaitu shalat di dua masjid tersebut berpahala 1000 kali lipat dibanding shalat di tempat lainnya.[]

Disalin dari Majalah Fatawa Vol III/ No.10_1428 H/2007 M, hal. 49-50.